0.8.

Artiklarna handlar om dans, reportage från gymnasiets danskurser och Gymnasiedansen, reportage från vuxenkurser samt även ett reportage om Odd.

De flesta websidor i menyn har kopierats från olika tidningsartiklar. En del av artiklarna finns utlagda på tidningens websida och då finns det en länk till originalartikeln. Andra artiklar har kopierats ordagrant då länkar till originalartikel saknas.