0.8.11.

Maratondans för danslystna parkbesökare

Mora 2005-01-24

Det ska gå som en dans.

Under det mottot lever medlemmarna i Mora dansklubb som under helgen dansat både natt och dag. Hela lördagen var det utbildning i foxtrot och efter övningarna vidtog dans till två orkestrar fram till sena nattimmar.

Mora dansklubb bildades 2001 och klubben har nu vuxit sig 100 medlemmar stark.

Ordförande är Mikael Graaf som berättade att för utbildning i foxtrot hade man valt de bästa instruktörerna som finns i landet i form av Eva Brännström och huvudinstruktören Odd Vesterli, båda från Skellefteå.

60 av klubbens 100 medlemmar deltog i foxtrotkursen under lördagen. Utbildningspasset avbröts tidigt på kvällen för att deltagarna skulle få chans att åka hem och fräscha upp sig till kvällens verkliga maratondans till två orkestrar. Då skulle dagens övningar omsättas i praktiskt utförande.

Lokala Lars-Kristerz från Älvdalen fanns på ena sidan av scenen och Blender från Hudiksvall på den andra.

- Till aftonens dans har vi bjudit in dansklubbar från hela Mellansverige så vi räknar med att det blir ganska trångt på dansgolvet, förklarade Mikael Graaf tillsammans med klubbens kassör Carina Sålder.

Klockan 20.00 spelades det upp till första dans och sista dansen kunde anträdas först sex timmar senare.

- Sedan får vi vila några timmar, men inte många. Varje söndag kör vi nämligen buggkurser i Färnäs bygdegård. Tisdagar är det träning för par som är med och tävlar och varje torsdag har vi trivselkvällar i Färnäs bygdegård där naturligtvis dansen är ett vitalt inslag, fortsatte de två och de berättade avslutningsvis att det är stor spännvidd i ålder på dansklubbens medlemmar. De yngsta är i tioårsåldern och de äldsta närmar sig pensionsåldern.

Sten Widell
sten.widell@daltid.se

Läs Originalartikeln i Mora Tidning.