0.8.14.

Publicerad 11 november 2008 på SVT's websida för Dansbandskampen

Dirty Foxx

Intim, musikanpassad och med plats för "free styling".
Dirty foxxen sprider sig nu över landets dansgolv och det är lätt att svepas med.
Redaktionen bestämde sig för att ta reda på mer om denna moderna variant av foxtrot som framförallt utövas av den yngre, eller kanske bättre uttryckt nyare generationen dansare.
Vi kontaktade Odd Vesterli, Dirty foxxens frontfigur, som också dansar med vår reporter Frida i Dansskolan här på Dansbandskampens webb.

Odd är det du som har myntat begreppet Dirty Foxx?
- Det är inte jag som har hittat på själva begreppet, däremot har jag tagit vara på det, marknadsfört och använt begreppet och gjort det lite grann till mitt varumärke.


Han berättar att det var en elev på en danskurs som hittade på uttrycket när hon skulle beskriva den dansstil som Odd lärde ut. Eleverna tyckte inte att dansen såg ut som vanlig foxtrot och att det därför var fel att kalla den det. Många unga förknippar nämligen foxtrot med "russindans" (ett begrepp som betecknar 50+:are som dansar traditionell foxtrot). De tyckte istället att den påminde mer om dansen i filmen "Dirty Dancing" men med foxtakt. Och på den vägen kom dansen helt enkelt att kallas Dirty foxx.

Men vad är då de största skillnaderna mellan traditionell fox och Dirty foxx? Odd förklarar det såhär:

Dirty Foxx är en tightare dans. Utövarna kramas med hela kroppen, man är kind mot kind, bröstkorg mot bröstkorg, höft mot höft, lår mot lår och så vidare. Medan man i traditionell fox oftast bara har kroppskontakt via händer och kvinnans rygg känner du i Dirty foxx din partner med i princip hela kroppen.

Kroppen används också i större utsträckning i Dirty foxx. Man rör inte bara fötterna utan även ben, höfter, överkropp och huvud. I traditionell fox är det ett mycket större fokus på fötterna, det vill säga att det är de som rör sig och resten av kroppen följer med.

I den mer moderna stilen som Dirty foxx representerar är det dessutom vanligt att dansen musikanpassas, man avviker helt sonika från den ordinarie takten för att följa något annat instrument eller sångens rytm.
- I traditionell dans följer man takten mer slaviskt, berättar han.

I Dirty Foxx kan de dansande även med fördel stanna till korta stunder, det vill säga upphöra med själva förflyttningen i dansriktningen, och helt enkelt bara röra kroppen i takt med musiken. Allt medan fötterna står still. Detta är ett moment som helt saknas i den traditionella stilen.

Odd menar dock att att det är svårt att förklara dansen med ord, den bör egentligen visas. Eller helst upplevas. Jag tar mig själv friheten att summera Dirty foxx som en modernare, intimare och mer varierad variant av den anrika foxtroten. Eller som Odd uttrycker det på sin hemsida "foxtrot med feeling". Se honom dansa Dirty foxx i uttagningen till dansprogrammet Floor Filler och bilda dig din egen uppfattning.
Det är svårt att hävda att dansen inte är intim och jag frågar om det har hänt att han bjudit upp tjejer som inte har velat dansa Dirty- varianten? Och det har hänt. Han poängterar dock att det är väldigt sällan och att de flesta, som från början ställer sig tveksamma, ändrar uppfattning efter att ha provat på. Det krävs dock att man som kille dansar Dirty Foxx på ett bra sätt och inte vulgärt, menar han.

För några år sedan så var det främst i Norrland som Dirty foxxen praktiserades men numera har den spridit sig till hela landet. Men vad det dansas kan också variera från en tillställning till en annan.
- Det beror på vilket sorts danspublik som dansstället, i kombination med dansbandet, lockar till sig, berättar han.

Jag frågar om uppfattningen att Dirty Foxx enbart praktiseras av den yngre generationen stämmer. Men det håller han inte helt med om.
- Man kan nog säga så här; om man är rätt ny inom dansen så är man generellt sett mer öppen för nya dansstilar och mer nyfiken på Dirty Foxx än om man har dansat i flera årtionden.


Men det är inte bara Dirty Foxx som ökar i popularitet, foxtroten har överlag fått en nytändning.
- Fler och fler får upp ögonen för foxtroten och vill bli duktigare och dansa mer, fortsätter han.

Odd är själv mycket glad över utvecklingen.
- Mitt mål är att få mer folk att dansa socialt och jag vill sprida dansglädje med hjälp av en mer modern foxtrotstil som tilltalar och lockar, avslutar han.

Text: Johanna Celion
Foto: Johanna Celion & Odd Vesterli

Läs Originalartikeln på Dansbandskampen.